Intro album

Những đoạn intro instrumental mở đầu của những album. Đa số các album Kpop đều sẽ có một đoạn nhạc intro mở đầu tạo nên hương vị concept cho cả album. Như LOONA, IZ*ONE, DREAMCATCHER…

Intro album

Những đoạn intro instrumental mở đầu của những album. Đa số các album Kpop đều sẽ có một đoạn nhạc intro mở đầu tạo nên hương vị concept cho cả album. Như LOONA, IZ*ONE, DREAMCATCHER…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.